Events voor overheidsorganisaties

Aan de hand van seminars en infosessies willen wij u informeren over actuele onderwerpen en nieuwe trends. We kiezen voor seminars als het gaat om algemene onderwerpen en productaankondigingen. Bij infosessies kan ingezoomd worden op uw concrete situatie.

In België

Boekhouding in de overheid: what's next?

Om de administratieve druk binnen de financiële administratie te verlagen, kijken diverse overheidsinstellingen uit naar nieuwe oplossingen. Tijdens een 1-op-1 sessie maakt u kennis met de toekomstgerichte financiële software van AXI.

Radicaal digitaliseren van de dossierbehandeling

Om het proces van de dossierbehandeling te optimaliseren en de doorlooptijd van dossiers te versnellen, bespreken experten tijdens een twee uur durende informatiesessie de nieuwste technologische ontwikkelingen. Hierbij worden de negen principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal als uitgangspunt genomen

In Nederland

Round table: Informatievoorziening sociaal domein

Om beleids- en uitvoeringsdoelen te realiseren binnen het sociaal domein heeft iedere gemeente nood aan passende informatievoorziening. Tijdens de round table, georganiseerd door AXI en Van Dam & Oosterbaan, worden 'best practices' aangedragen, gebaseerd op ervaringen bij meer dan 20 gemeentes. Naast praktische antwoorden op uitdagende beleids- en uitvoeringsvragen kunt u ervaringen delen met collega's uit Noord-Brabantse gemeenten.

Contact

AXI België
tel 00 32 3 860 40 00
info@axi.be

AXI Nederland
tel 00 31 76 572 55 00
info@axi.nl

AXI oplossingen voor een efficiënte overheid

AXI focust op de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve softwareoplossingen voor overheidsorganisaties. Op korte tijd is AXI Case Management uitgegroeid tot een unieke oplossing voor geïntegreerd dossierbeheer. De financiële ERP oplossing AXI Discovery helpt overheidsorganisaties om de financiële administratie efficiënter in te richten. Extra aandacht gaat naar business intelligence en prestatiemeting.